»

 
Groz-Beckert-разработки за специални приложения
SMN1 - V-игли за пикир

Schmetz-разработки за специални приложения
 
Schmetz-домашни игли: