»

Официален представител/дистрибутор/дилър за България 

на шевни игли  Groz-Beckert Ferd. Schmetz SNF Lammertz